Matija & Mauricio Ferlin

Matija & Mauricio Ferlin
Koreografija za predmete dok izvođača nema
2018.

Izvedba: Matija Ferlin

Koreografski materijal u radu Koreografija za predmete dok izvođača nema gradi se iz niza mimetskih mikro segmenata, od kojih svaki upućuje na određenu radnju, akciju, gestu ili proces. Nizanjem gestualnih minijatura, Matija Ferlin analitički ulazi u scensku razgradnju svojstva efemernosti unutar pojmova izvedbe, radnje, rada, kontinuiteta i proizvodnje, ali i narativnog segmenta plesne izvedbe. Koreografska referenca u slučaju ovog rada ne formira se isključivo u odnosu na tijelo i prostor, već i na mimetski narativ i njegov materijalni ostatak, stvar ili predmet na koje upućuje. Ovim su se konceptom autori već bavili kroz projekt Out of season u suradnji s kanadskom koreografkinjom Ame Henderson.

Prebačena iz kazališnog u izložbeni prostor, koreografija je organizirana oko zadatka koncentracije izvedbenog (radnog) tijela na proces i kontinuiranu metamorfozu, na održavanje slijeda radnji – od banalnih rutina, preko akcija, do gesti. Pročišćen, meditativni koreografski rad u ovom slučaju sa sobom donosi i materijalizaciju onoga što je kreativni proces već jednom apstrahirao, a time i odbacio, suočavajući završenu koreografsku misao s konkretnim objektom, njezinim materijalnim ostatkom, propitujući pritom potencijal kreativnog viška – onoga što nije trebalo biti viđeno, onoga što je bilo prešućeno, pretjerano, već rečeno.

Ono naizgled čitljivo i prepoznatljivo u gesti pretvara se u odbačeni predmet, u kaotičnu “sliku” izvedbe, u objekte koji su više od komentara i koji na sebe preuzimaju zadatak održavanja izvedbe nakon što je rad davno završio.
M. i M. F.

Matija Ferlin hrvatski je umjetnik kojeg nije moguće lako klasificirati, a njegov rad karakteriziraju interdisciplinaran pristup i atipično iskustvo. Obrazovan je u medijskim i grafičkim umjetnostima, kazalištu i plesu, a prije no što se vratio u Hrvatsku, gdje je i rođen 1982. godine, živio je u Amsterdamu i Berlinu. Osim produkcije autorskih djela, surađuje i s drugim umjetnicima raznovrsnih podrijetla kao performer, glumac ili umjetnički savjetnik. Do sada je realizirao pet izložbi, kao i desetak nagrađivanih performansa, te solo radove u kojima propituje promjenjivu prirodu svog osobnog i profesionalnog identiteta.

Mauricio Ferlin radi kao scenograf, grafički dizajner, video-umjetnik i vizualni umjetnik. Osmislio je postav nagrađivane hrvatske izložbe Neopipljivo, koja se održala na PQ 2015 – Praškom kvadrijenalu performansa, dizajna i prostora. Član je Utopijskog kolektiva 2016, koji je predstavljao Hrvatsku na prvom Bijenalu dizajna u Londonu. Dizajnirao je setove za većinu performansa Matije Ferlina i za Mishimine Moderne nô drame u režiji Mateje Koležnik (Nagrada Uchimura 2015.) Od 2006. radi kao dizajner izložbi, te je dvostruki dobitnik Nagrade za najbolji izložbeni projekt koju dodjeljuje Hrvatsko muzejsko društvo.