IAB_00

Industrial Art Biennial

(Please scroll down for English summary)

Bijenale industrijske umjetnosti / Industrial Art Biennial(IAB) – novi je umjetnički festivalski projekt Labin Art Expressa XXI (L.A.E. XXI), međunarodne bijenalne forme, koji bi se održavao svake 2 godine, najprije kao pilot projekt u Labinu, Raši i Rapcu (2014.), od 2015. godine i na drugim industrijskim lokalitetima u Istri (Pula, Plomin,Kanfanar, Rovinj,..), te od 2019. i u samom bivšem rudniku uglja u Labinu i Raši (budućem „Podzemnom gradu“), nakon njegove rekonstrukcije čiji je početak planiran u 2016. godini.Industrijska topografija cijele Labinštine, kao i brodograđevni kompleks u Puli, te brojni drugi industrijski lokaliteti u Istri, uz kompleksnu društveno-političkupozadinu kulturnog nasljeđa regije usko povezanog s njenim industrijskim razvojem, uz budući  in situ„Muzej rudarstva i industrije Istre“ u bivšem labinskom i raškom rudniku uglja, upravo nameće potrebu za međunarodnom umjetničkom manifestacijom vezanom uz širi pojam „industrijskog“ u umjetnosti (glazbena, vizualna, novomedijska, izvedbena,..). Na Bijenalu bi se, u različitim vidovima, izlagala, predstavljala i istraživala višeznačnost umjetničko-industrijske sprege, kao i sam kontekst povezanosti umjetnosti, znanosti i tehnologije.S obzirom da je takva vrsta manifestacija jedinstvena na području Hrvatske, ali i šire srednje-europske regije, nadogradila bi dosadašnju lokalnu i regionalnu kulturno-turističku ponudu, istovremeno  predstavljajući važan doprinos jačanju  identiteta i  kreiranju prepoznatljivosti bogate i u europskim okvirima značajne industrijske baštine Istre. Prvi pilot projekt realizirat će se se od 19. rujna do 4. listopada 2014. s oko 15 međunarodnih učesnika, kao priprema za prvi redovni Bijenale industrijske umjetnosi, u kolovozu i rujnu 2015. godine, koji bi se nakon toga održavao svake 2 godine, u trajanju od 45-60 dana, i to upravo tijekom održavanja Venecijanskog bijenala, na kojem bi se IAB i promovirao.

Koristit će se različite prezentacijske forme, u širokom rasponu od klasičnih (izložbe, koncerti, performansi, instalacije, projekcije,…)do novomedijskih (akcije, ambijentalne umjetničko-arhitektonske intervencije, interaktivne mixed media instalacije, virtualni 3D objekti i prostori,…), čime bi različitim pristupima, poetikama  i izvedbenim tehnikama bio predstavljen svojevrstan presjek i aktualno stanje jednog, u našim krajevima, ali i globalno nedovoljno obrađenog segmenta u umjetnosti, s tendencijom njegovog  pretvaranja  u prepoznatljiv kulturno-turistički proizvod (brand).

Osim prezentacije samih umjetničkih djelapredviđen je i niz pratećih tematskih programa (didaktičke radionice, stručne tribine, predavanja, međunarodni simpozij, izložba „Rudnici kulture“, izložbe studenata likovnih i arhitektonskih akademija,…), koji će potaknuti  i intenzivirati mobilnost hrvatskih i inozemnih kulturnih djelatnika, ali i znatniji interes posjetitelja, s krajnjim ciljem kulturne razmjene i suradnje umjetnika i kulturnih djelatnika iz šire međunarodne zajednice.

Izložbe, koncerti i druge aktivnosti biti će prigodno dokumentirane (audio-video-foto) u svrhu formiranjadigitalne baze podataka o audiovizualnom stvaralaštvu vezanom uz manifestaciju, kao i stvaranje arhive – kolekcije radova putem otkupa i donacija, koji bi postali dio stalnog postava budućeg „Muzeja industrijske umjetnosti“ u Podzemnom gradu XXI.

 atand toiBijenale industrijske umjetnosti / Industrial Art Biennial(IAB) – novi je umjetnički festivalski projekt Labin Art Expressa XXI (L.A.E. XXI), međunarodne bijenalne forme, koji bi se održavao svake 2 godine, najprije kao pilot projekt u Labinu, Raši i Rapcu (2014.), od 2015. godine i na drugim industrijskim lokalitetima u Istri (Pula, Plomin,Kanfanar, Rovinj,..), te od 2019. i u samom bivšem rudniku uglja u Labinu i Raši (budućem „Podzemnom gradu“), nakon njegove rekonstrukcije čiji je početak planiran u 2016. godini.Industrijska topografija cijele Labinštine, kao i brodograđevni kompleks u Puli, te brojni drugi industrijski lokaliteti u Istri, uz kompleksnu društveno-političkupozadinu kulturnog nasljeđa regije usko povezanog s njenim industrijskim razvojem, uz budući  in situ„Muzej rudarstva i industrije Istre“ u bivšem labinskom i raškom rudniku uglja, upravo nameće potrebu za međunarodnom umjetničkom manifestacijom vezanom uz širi pojam „industrijskog“ u umjetnosti (glazbena, vizualna, novomedijska, izvedbena,..). Na Bijenalu bi se, u različitim vidovima, izlagala, predstavljala i istraživala višeznačnost umjetničko-industrijske sprege, kao i sam kontekst povezanosti umjetnosti, znanosti i tehnologije.S obzirom da je takva vrsta manifestacija jedinstvena na području Hrvatske, ali i šire srednje-europske regije, nadogradila bi dosadašnju lokalnu i regionalnu kulturno-turističku ponudu, istovremeno  predstavljajući važan doprinos jačanju  identiteta i  kreiranju prepoznatljivosti bogate i u europskim okvirima značajne industrijske baštine Istre. Prvi pilot projekt realizirat će se se od 19. rujna do 4. listopada 2014. s oko 15 međunarodnih učesnika, kao priprema za prvi redovni Bijenale industrijske umjetnosi, u kolovozu i rujnu 2015. godine, koji bi se nakon toga održavao svake 2 godine, u trajanju od 45-60 dana, i to upravo tijekom održavanja Venecijanskog bijenala, na kojem bi se IAB i promovirao.

Koristit će se različite prezentacijske forme, u širokom rasponu od klasičnih (izložbe, koncerti, performansi, instalacije, projekcije,…)do novomedijskih (akcije, ambijentalne umjetničko-arhitektonske intervencije, interaktivne mixed media instalacije, virtualni 3D objekti i prostori,…), čime bi različitim pristupima, poetikama  i izvedbenim tehnikama bio predstavljen svojevrstan presjek i aktualno stanje jednog, u našim krajevima, ali i globalno nedovoljno obrađenog segmenta u umjetnosti, s tendencijom njegovog  pretvaranja  u prepoznatljiv kulturno-turistički proizvod (brand).

Osim prezentacije samih umjetničkih djelapredviđen je i niz pratećih tematskih programa (didaktičke radionice, stručne tribine, predavanja, međunarodni simpozij, izložba „Rudnici kulture“, izložbe studenata likovnih i arhitektonskih akademija,…), koji će potaknuti  i intenzivirati mobilnost hrvatskih i inozemnih kulturnih djelatnika, ali i znatniji interes posjetitelja, s krajnjim ciljem kulturne razmjene i suradnje umjetnika i kulturnih djelatnika iz šire međunarodne zajednice.

Izložbe, koncerti i druge aktivnosti biti će prigodno dokumentirane (audio-video-foto) u svrhu formiranjadigitalne baze podataka o audiovizualnom stvaralaštvu vezanom uz manifestaciju, kao i stvaranje arhive – kolekcije radova putem otkupa i donacija, koji bi postali dio stalnog postava budućeg „Muzeja industrijske umjetnosti“ u Podzemnom gradu XXI.

The first pilot edition of the Biennial of Industrial Art / Industrial Art Biennial (IAB) took place in Labin, Rasa and Rabac from September 19 to October 4, 2014, with about 15 international participants. The original intention was to hold editions biannually from 2015, but following the pilot this was changed and first “full” edition (IAB_01) was held in 2016.  Each edition was designed to last for 45-60 days, coinciding with the Venice Biennale, at which the IAB would be promoted.The industrial topography of the entire Labin region, as well as the shipbuilding complex in Pula, and numerous other industrial sites in Istria, plus the complex socio-political context, illustrated the need for an international artistic event related to the broader concept of” industrial “in art (music, visual and, new media, performance and more).

The Biennale was designed to present and research the ambiguity of artistic-industrial connections, as well as the context of the connection between art, science and technology. Since this type of event is unique in Croatia and the wider Central European region, it would also upgrade the current local and regional cultural and tourist offer, representing an important contribution to strengthening the identity and greater visibility of the rich and significant in the European context of the industrial heritage of Istria.

Already in the pilot different presentational forms were used, ranging from the traditional (exhibitions, concerts, performances, installations, projections) to new media (actions, ambient artistic-architectural interventions, interactive mixed media installations, virtual 3D objects and spaces). The aim was to present a distinctive cross-section of the “state of the art” in our region, but also globally. The different approaches, poetics and performance techniques, would help turn the biennial into a recognisable cultural and tourist product (brand).

Accompanying thematic programmes (didactic workshops, expert forums, lectures, international symposium, the exhibition “Mines of Culture”, plus exhibitions by students of the art and architectural academies), were designed to encourage and intensify the mobility of Croatian and foreign cultural workers. By attracting visitors from beyond the region, it would also contribute to the ultimate goal of cultural exchange and cooperation with artists and cultural workers from the wider international community (as later editions demonstrated).

Exhibitions, concerts and other activities were documented (audio-video-photo) for the purpose of creating a digital database of audiovisual works related to the event, as well as creating an archive – a collection of works through purchases and donations, which would become part of the permanent exhibition of the future “Museum” of Industrial Arts ”in the planned Underground City XXI.

View our image gallery to see works that featured at the pilot edition.