Ben Cain

Ben Cain

Ben Cain The New World of Work (feet)The New World of Work (body)The New World of Work (extra limbs)Postoje tri skulpture koje su zapravo dio jednog rada, više ili manje rastavljenog na tri osnovna dijela, cipele, tjelesa i udove. U svakom od tih dijelova ideje o...