Ben Cain

The New World of Work (feet)

The New World of Work (body)

The New World of Work (extra limbs)

Postoje tri skulpture koje su zapravo dio jednog rada, više ili manje rastavljenog na tri osnovna dijela, cipele, tjelesa i udove. U svakom od tih dijelova ideje o radu, post-radu i fetišizaciji predindustrijskog /industrijskog rada istražuju se na malo drugačije načine. Iako se može činiti da radovi predviđaju ili nude tragove određene vrste radne snage, oni bi također mogli predstavljati robu ili nusproizvode određene vrste rada. Određeni predmeti proizvod su određenih vrsta ljudskog pokreta ili ponašanja; na taj su način reprezentativni, ali mogu i generirati ponašanje. Njegovi radovi koriste boje, oblike, materijale i uzorke iz različitih područja radne odjeće, kombinirajući utilitarnu svakodnevnu radnu odjeću i nove oblike visoko fetišizirane ‘zanatske’ radne odjeće koja možda predstavlja epitom neoliberalne ekonomije.

→ Lokacija

Lamparna // LABIN

Bivša direkcija rudnika // Raša

PPMI // Pula

Godina 2020.

IAB_03 Umjetnici