Želimir Žilnik (RS)

Želimir Žilnik (RS)

Želimir Žilnik (RS) Želimir Žilnik (Niš, 1942.), autor je brojnih igranih I dokumentarnih filmova nagrađivanih na domaćim i međunarodnim filmskim festivalima. Jedan je od začetnika filmskog žanra doku-drame. Od samog početka profesionalnog rada na filmu okrenut je...