CM von Hausswolff (SE)

CM von Hausswolff (SE)

CM von Hausswolff (SE) Carl Michael von Hausswolff  (1956.) je kompozitor, vizualni umjetnik i kustos usredotočen na kontinuirana istraživanja električne struje, frekvencija, arhitekture i paranormalnih elektronskih interferencija. Izlagao je na prestižnim...