Metal Guru (L.A.E.)

Metal Guru (L.A.E.)

Metal Guru (L.A.E.) UC XXI – OltarDva metalna, 4 metra visoka, ukrštena rudarska čekića na pulskom Forumu, koja je Metal Guru koristio kao scenografiju performansa „Spomenik Heroju 21. stoljeća“, biti će do kraja 3. Bijenala reciklirani u novo, radničko –...