Mary Reid Kelley & Patrick Kelley

In The Body of The Sturgeon

Priapos Agonistes

The Syphilis of Sisyphus

Postrevolucionarna Francuska služi kao kontekst video radu The Syphilis of Sisyphus (2011) – identiteti, rodne uloge, ponašanje, seksualnost i jezik ljudi, a posebno žene, radikalno su se promijenili. Video In The Body of The Sturgeon (2017.) Kelley omogućuje ženama da se uvuku u muške uloge, prikazujući posljednje dane posade američke podmornice (sve uloge izvela je sama) na pacifičkom ratištu 1945. godine. Njezino obrađivanje mitologije dolazi do izražaja u videu Priapos Agonistes (2013), u kojem oživljava mit o minotauru u suvremenom kontekstu crkvene srednje škole, koji predstavlja hram Knossos, te modernog turnira u odbojci. Kelley također evocira značenje mita o minotauru za umjetnike poput Picassa ili nadrealista, kao simbol podsvijesti i umjetničkog stvaralaštva.

→ Lokacija

Galerija Amfiteatar // Pula

 INTERAKCIJE

In The Body of The Sturgeon
Godina 2017.
Video HD, 12:15 min 

Priapos Agonistes
Godina 2013.
Video HD, 15:09 min
 

The Syphilis of Sisyphus, 2011
Godina 2011.
Video HD, 11:02 min

Courtesy of the artist and Vielmetter Los Angeles

IAB_03 Umjetnici