Marko Lulić

Hart und weich Nr. 2

Lulićeva instalacija Hart und Weich Nr. 2 (Tvrdo i meko br. 2) rekonstrukcija je bazena organskog oblika hotela Haludovo, hotelskog kompleksa iz 1970-ih na hrvatskom otoku Krku. Izgradio ga je hrvatski arhitekt Boris Magaš, a s 45 milijuna američkih dolara financijski ga je podržao Bob Guccioni, američki fotograf i osnivač časopisa Penthouse. Primjer je stranih (i kapitalističkih) ulaganja u komunističku Jugoslaviju tijekom doba hladnog rata. Instalacija diskretno služi kao pozornica za film Dejana Karaklajića i Jovana Aćina Ne prodajemo Hollywood (1973) koji dokumentira večer otvorenja hotela Haludovo. Ovaj film od 16 mm može se smatrati dokazom proturječnosti u ovom ekonomskom zajedničkom ulaganju američkog penthouse investitora i jugoslavenskog komunizma.

→ Lokacija

Umjetnički paviljon Juraj Šporer // OPATIJA

Godina 2002. / 2020.

Instalacija

IAB_03 Umjetnici