Kuehn Malvezzi – Office KGDVS – Guido Jan Bral

Grand Tour Moderne

2010. godine arhitekti arhitektonskog ureda Kuhn Malvezzi i Ureda Kersten Geers David Van Severen, kao i Guido Jan Bral, ponudili su rješenje za prenamjenu napuštene Palace de Justice (Palače pravde) u Bruxellesu. Međutim, nisu osmislili novi butik hotel ili trendy skladište u povijesnoj zgradi, koje bi zadovoljila potrebe rastućeg turističkog sektora u gradu. Umjesto toga, razvili su ideju oslobođenja zgrade bilo koje nove funkcije te su ju odlučili ostaviti netaknutom – kao prazan spomenik, ili izložbeni primjerak. Njihov rad je dio decentralizirane izložbe europske arhitekture – Grand Tour Moderne – i primjer europske povijesti u zbirci spomenika u koju su uključene i druge zgrade, poput Tempelhofa u Berlinu arhitekta Ernst Sagebiela, zgrade Lingotto u Torinu Mattèa Trucca i Robin Hood Gardens u Londonu.

→ Lokacija

Umjetnički paviljon Juraj Šporer // OPATIJA

Godina 2010.

IAB_03 Umjetnici