Claudia Larcher

Ore

Noise aboveourheads

#postalps

Sofisticiranom tehnikom kolaža od različitih slikovnih i zvučnih materijala umjetnica komponira svoje video radove Ore i Noise about our Heads kao filmske tabloe sačinjene od fotografija i video zapisa iz različitih izvora i lokacija, stvarajući sintezu dokumentarnih i izrazito iluzionističkih estetskih dimenzija. U  videu #postalps umjetnica otkriva suvremenu stvarnost iza reprezentacija turističke regije u Montafonu u alpama Vorarlberga u Austriji. Humorom i specijalnim efektima digitalnih medija dekonstruira komercijalne medijske slike alpske prirodne idile koje bi trebale privući turiste i ukazuje na napredne tehnologije koje će zamijeniti tradiciju rada i proizvodnje te transformirati odnos prema prirodi.

→ Lokacija

Lamparna // LABIN

Umjetnički paviljon Juraj Šporer // OPATIJA

Ore

Godina 2018.

Video Full HD, 16:9, 6 min, Stereo

Noise aboveourheads

Godina 2016.

Video Full HD, 16:9, 3 min, Stereo

#postalps

Godina 2016. – 2018.

Video Full HD, 16:9, 4:55 min, Stereo

IAB_03 Umjetnici