Basim Magdy

13 Essential Rules for Understanding the World

Investigating the Color Spectrum of a Post-Apocalyptic Future Landscape

U svom dijaprojekcijskom djelu Investigating the Color Spectrum of a Post-Apocalyptic Future Landscape, 2013. godine, mistične slike napuštenog planeta proizlaze iz izdanaka sušnog i beživotnog krajolika, za koje je umjetnik upotrijebio filmsku rolu, koja se prethodno namakala u različitim kiselinama koje se koriste u kućanstvu. Analogni vizualni efekti postaju vidljivi u različitim bojama, razlikovajući se u tonovima boja i blijedim detaljima, te utječu na materijal slikarskim odlikama koje rade u korist atmosferskog imaginarija.  Super 8 film 13 Essential Rules for Understanding the World iz 2011. na razigran i šaljiv, ali ambivalentan način dekonstruira različite pristupe društvenom angažmanu. Magdyevi tulipani s licima daju neke oštre izjave o ljudskom ponašanju i zabrinjavajućim uvjetima na našem planetu.

→ Lokacija

Umjetnički paviljon Juraj Šporer // OPATIJA

Bivša direkcija rudnika // Raša

  INTERAKCIJE

Investigating the Color Spectrum of a Post-Apocalyptic Future Landscape
Godina 2013.
Tehnika 80 slika

13 Essential Rules for Understanding the World
Godina 2011.
Tehnika HD video, 5:16 min

IAB_03 Umjetnici