Dario Šolman (HR)

by | Aug 3, 2014 | IAB Artists 2014

Dario Šolman je 1998. diplomirao slikarstvo na zagrebačkoj ALU, ali se za rana okrenuo multimedijskom stvaralaštvu u kojem je formalni utjecaj neoekspersionističnog slikarstva osamdesetih u spajanju riječi i slike, ulične i visoke umjetnosti, povezao sa užim utjecajem estetike stripa i filmografije znanstvene fantastike. Njegova sklonost naraciji od početaka je njegove izložbe pretvorila u zaokružene ambijentalne epizode  složenog sustava koji je u virtualnom prostoru Interneta našao ne samo sveobuhvatni potencijal multimedijalne prezentacije, već je akumulacijom sadržaja omogućio i Šolmanovu za sada konačnu transformaciju od vizualnog umjetnika do filmologgera ili, kako se on sam određuje, arhitekta astronautskih mitova. Šolman izlaže internacionalno, a živi i radi u New Yorku.

www.filmlog.org