Mirsad ŠEHIĆ (BiH)

Mirsad ŠEHIĆ (BiH)

Mirsad ŠEHIĆ (BiH) Mirsad ŠEHIĆ Naslov: From the Circle, 2001 Tehnika: fotografija (performans) Dimenzije(cm): 180x112x4  Adresa: Trg Zavnobi -a  19/5 -71000 Sarajevo  Telefon: ++387 62 226 328 Kontaktirajte autora. Ime Email Adresa Poruka Submit...