Metal Guru (L.A.E.)

Metal Guru (L.A.E.)

Metal Guru (L.A.E.) UC XXI – OltarDva metalna, 4 metra visoka, ukrštena rudarska čekića na pulskom Forumu, koja je Metal Guru koristio kao scenografiju performansa „Spomenik Heroju 21. stoljeća“, biti će do kraja 3. Bijenala reciklirani u novo, radničko –...
Metal Guru – Sandro Đukić

Metal Guru – Sandro Đukić

Metal Guru – Sandro Đukić UC XXI Mobilna Muzejska Mašina (MMM)Otiđite u Labin, našu “crnu kutiju”, Mobilnu Muzejsku Mašinu u Lamparni gdje vam pružamo kratki uvid u  povijest, sadašnjost i budućnost ishodišta našeg projekta: crnu gradsku rupu koja se nekad zvala...