Anna Piva

Still from Anna Piva Common Ground showing a demonstration in London

Anna Piva
Common Ground, 2023
Multimedia installation

The conceptual work of art Common Ground by the artist and musician Anna Piva (*1961) is a creative reading of fragments from the late works of Istrian writer, educator and socialist revolutionary Giuseppina Martinuzzi (1844–1925) through multimedia installation art. Drawing on African-American feminist and Marxist literature, and though a montage of historical imagery, contemporary photography, environmental recordings, electronic music and spoken word, the project traces connections across time and spaces: between Martinuzzi’s writings and the work of other American, Indian, African and European 19th century pioneers of intersectional feminism; and between the social histories of Labin, Trieste and Istria in the early 20th century, and histories of more recent and present global movements for social justice and emancipation.

Konceptualni umjetnički rad “CommonGround” umjetnice i glazbenice Anne Pive(*1961), kreativno je čitanje fragmenataiz kasnih djela istarske književnice, pro-svjetiteljice i socijalističke revolucionar-ke Giuseppine Martinuzzi (1844. – 1925.),kroz multimedijsku umjetničku instalaciju.Oslanjajući se na afroameričku feministič-ku i marksističku literaturu, kroz montažupovijesnih slika, suvremene fotografije,ekoloških zapisa, elektroničke glazbe igovorne riječi, projekt prati veze u vremenui prostoru: između Martinuzzinih zapisa tedjela drugih američkih, indijskih, afričkih ieuropskih pionira intersekcionalnog femi-nizma u 19. stoljeću; kao i između društve-ne povijesti Labina, Trsta i Istre početkom20. stoljeća, uključujući i novije te današnjeglobalne pokrete za društvenu pravdu iKonceptualni umjetnički rad “CommonGround” umjetnice i glazbenice Anne Pive(*1961), kreativno je čitanje fragmenataiz kasnih djela istarske književnice, pro-svjetiteljice i socijalističke revolucionar-ke Giuseppine Martinuzzi (1844. – 1925.),kroz multimedijsku umjetničku instalaciju.Oslanjajući se na afroameričku feministič-ku i marksističku literaturu, kroz montažupovijesnih slika, suvremene fotografije,ekoloških zapisa, elektroničke glazbe igovorne riječi, projekt prati veze u vremenui prostoru: između Martinuzzinih zapisa tedjela drugih američkih, indijskih, afričkih ieuropskih pionira intersekcionalnog femi-nizma u 19. stoljeću; kao i između društve-ne povijesti Labina, Trsta i Istre početkom20. stoljeća, uključujući i novije te današnjeglobalne pokrete za društvenu pravdu iemancipaciju.

Still from Anna Piva Common Ground showing some of the radical women featured in the video.

Still from Anna Piva Common Ground showing a demonstration in London

Anna Piva
Spirits of the Mine, 2023
Sound art installation
Courtesy of the artist

In remembrance of the 1921 Labin Republic and its unsung heroes, Anna Piva (*1961) created the sound art installation Spirits of the Mine, featuring Istrian poet Isabella Flego and musicians Kikanju Baku and Moussa Dembele. The installation’s soundscape comprises a reshape of historical recordings of sounds of local coal miners interwoven in an electroacoustic composition of environmental and concrete sounds, electronics and percussions, with readings by Isabella Flego. This spoken word component, recorded at Isabella’s home in June 2022, consists of fragments from her text La Galleria della Memoria (The Tunnel of Memory), a poem by Giuseppina Martinuzzi and other writings. – About the readings of Isabella Flego: “Là dove regna sempre la note” it is part of the poem Ai minatori taken from the collection “MATE MASIE” from 2013. The rest is part of the book “Per ogni domani di cristallo” in which it also appears “La Galleria” (2022).

U znak sjećanja na Labinsku republiku1921. i njene neopjevane heroje, Anna Piva(*1961.) osmislila je zvučnu umjetničkuinstalaciju “Duhovi rudnika”, u kojoj su-djeluju istarska pjesnikinja Isabella Flegote glazbenici Kikanju Baku i Moussa Dem-bele. Zvučna kulisa instalacije preoblikujepovijesne snimke lokalnih rudara unutarelektroakustične kompozicije od okolišnih ikonkretnih zvukova, elektronike i udaraljki,i čitanja Isabelle Flego. Ova komponentaizgovorene riječi, snimljena u Isabellinomdomu u lipnju 2022., sastoji se od fra-gmenata iz njezinog teksta “La Galleriadella Memoria” (Galerija sjećanja), pjesmeGiuseppine Martinuzzi, te drugih zapisa.Čitanje Isabelle Flego teksta “Là dove regnasemper la note” dio je pjesme “Ai minatori”preuzete iz zbirke “MATE MASIE” iz 2013.Ostali tekstovi su iz knjige “Per ogni doma-ni di cristallo” (2022.), u kojoj se nalazi iU znak sjećanja na Labinsku republiku1921. i njene neopjevane heroje, Anna Piva(*1961.) osmislila je zvučnu umjetničkuinstalaciju “Duhovi rudnika”, u kojoj su-djeluju istarska pjesnikinja Isabella Flegote glazbenici Kikanju Baku i Moussa Dem-bele. Zvučna kulisa instalacije preoblikujepovijesne snimke lokalnih rudara unutarelektroakustične kompozicije od okolišnih ikonkretnih zvukova, elektronike i udaraljki,i čitanja Isabelle Flego. Ova komponentaizgovorene riječi, snimljena u Isabellinomdomu u lipnju 2022., sastoji se od fra-gmenata iz njezinog teksta “La Galleriadella Memoria” (Galerija sjećanja), pjesmeGiuseppine Martinuzzi, te drugih zapisa.Čitanje Isabelle Flego teksta “Là dove regnasemper la note” dio je pjesme “Ai minatori”preuzete iz zbirke “MATE MASIE” iz 2013.Ostali tekstovi su iz knjige “Per ogni doma-ni di cristallo” (2022.), u kojoj se nalazi i“La Galleria”

Skills

,

Posted on

29. September 2023.