“Dreamland Raša” project proposal by Manaf Halbouni, 2022.

Detalji nadolazećeg 4. IAB-a s nekim od planiranih radova objavljeni su u časopisu Kunstforum. Članak možete pročitati ovdje (njemački jezik).

Kunstforum has announced IAB04 with details of planned works and artists. Read more here (German language).