Iznad zemlje

IAB01

Bijenale industrijske umjetnosti (ili “umjetnosti i industrije”) novi je umjetnički, festivalski projekt Labin Art Expressa XXI (L.A.E. XXI), međunarodne bijenalne forme, započet kao pilot projekt 2014. godine (19.09.- 04.10.2014.), nakon kojeg će se u suradnji s Gradom Labinom i Istarskom županijom održavati svake 2 godine, u KuC-u “Lamparna” Labin, ali i na drugim lokalitetima na Labinštini i Istri (Raša, Pula, Rovinj,..), a od 2020. i u samom bivšem rudniku ugljena u Labinu i Raši, nakon njegove rekonstrukcije čiji je početak planiran u 2017. godini. Industrijska topografija cijele Labinštine te brojni drugi industrijski lokaliteti u Istri (npr. brodograđevni kompleks u Puli), uz kompleksnu društveno-političku pozadinu kulturnog nasljeđa regije usko povezanog s njenim industrijskim razvojem, te budući in situ “Muzej rudarstva i industrije Istre” u bivšem labinskom i raškom rudniku ugljena, upravo nameće potrebu za međunarodnom umjetničkom manifestacijom vezanom uz širi pojam “industrijskog” u umjetnosti (glazbena, vizualna, novomedijska, izvedbena,..). Na Bijenalu će se, u različitim vidovima, istraživati, izlagati i predstavljati višeznačnost umjetničko-industrijske sprege, kao i sam kontekst povezanosti umjetnosti, znanosti i tehnologije. Koristit će se različite prezentacijske forme, u širokom rasponu od klasičnih (izložbe, koncerti, performansi, instalacije, projekcije…) do novomedijskih (akcije, ambijentalne umjetničko-arhitektonske intervencije, interaktivne mixed media instalacije, hibridni performansi između virtualnog i stvarnog prostora, cyber space–kibernetički-hologramski-mašinski-robotski performansi, itd.), čime bi različitim pristupima, poetikama i izvedbenim tehnikama bio predstavljen svojevrstan presjek i aktualno stanje jednog, u našim krajevima, ali i globalno nedovoljno obrađenog segmenta u umjetnosti, s tendencijom njegovog pretvaranja u prepoznatljiv kulturno-turistički proizvod (brand).
Izložbe i druge prezentacijske aktivnosti biti će popraćene katalogom Bijenala te prigodno dokumentirane (audio-video-foto) u svrhu formiranja baze podataka o “industrijskoj umjetnosti”, ali i arhive – kolekcije radova putem otkupa i donacija, koji bi postali dio budućeg stalnog postava budućeg “Muzeja umjetnosti i industrije” u Podzemnom gradu XXI.
S obzirom da je takva vrsta manifestacija jedinstvena na području Hrvatske, ali i šire srednje-europske regije, nadogradila bi dosadašnju lokalnu i regionalnu kulturno-turističku ponudu, istovremeno predstavljajući važan doprinos jačanju identiteta i kreiranju prepoznatljivosti bogate i u europskim okvirima značajne industrijske baštine Istre.

Dodatna vrijednost Bijenala je i u samom naglašavanju važnosti i neophodnosti očuvanja industrijske baštine u svrhu transformiranja napuštenih industrijskih zgrada u javne, djelatne prostore za atraktivna kulturna, ali i druga društvena događanja.

Nakon uspješne realizacije pilot projekta Bijenala industrijske umjetnosti 2014., ove će se godine održati prvi, redovni Bijenale na kome će sudjelovati gotovo stotinu domaćih i stranih umjetnika.
Tema ovogodišnjeg Bijenala je “UTOPIJA=REALNOST”, dok će centralni događaj biti izložba velikog njemačkog majstora Josepha Beuysa inspirirana njegovim radom – projektom “Difesa della Natura”.
Osim u Kulturnom Centru “Lamparna” izložbe će biti postavljene i u drugim izložbenim prostorima te kulturnim ustanovama (Narodni muzej Labin, Gradska Galerija Labin, Gradska knjižnica, Umjetnička škola Matka Brajše Rašana,…), a dio radova biti će izložen i na drugim, otvorenim i zatvorenim, javnim prostorima diljem Labina.
Selektor i kustos hrvatskog programa je Branko Franceschi (HR), a međunarodnog programa barunica Lucrezia De Domizio Durini (IT).

 

UTOPIJA = REALNOST

Još donedavno romantičarska i nadrealistička ideja o labinskom Podzemnom gradu kao pobuna protiv svega konvencionalnog, bezidejnog i malograđanskog u životu i umjetnosti, koncipirana kao umjetnički projekt dvojice vizionara (Krešimir Farkaš i Dean Zahtila – utemeljitelji L.A.E.), danas poprima realne okvire da uskoro postane dominantan model društvenog života na globalnom planu.
Podzemni grad, uz sve slične projekte koji se pojavljuju na različitim stranama svijeta neovisni jedni o drugima, predstavlja realnu alternativu suvremenom otuđenom, tehnokratskom društvu, a sustav povezanih podzemnih gradova kao svojevrsna postmodernistička Cappadocia, možda i jedini način opstanka i preživljavanja čovječanstva s mogućnošću povratka izgubljenom izvoru i jedinstvu humanog društva. Bijenale industrijske umjetnosti 2016. zamišljen je kao nulta točka budućeg Muzeja umjetnosti i industrije Podzemnog grada XXI te će dio izloženih dijela, koja su već donirana Gradu Labinu, postati dio budućeg stalnog postava, koji bi se nadopunjavao sa svakim idućim Bijenalom.

PROČITAJTE VIŠE...

Pokretanje podzemnog muzeja suvremene umjetnosti (160 m ispod površine zemlje) značajno bi obogatilo kulturno-umjetnički život ne samo Istre i Hrvatske nego i Europe. Dugoročno, IAB želi stvoriti praktično-teorijski fundament na kojemu bi se mogle nadograđivati daljnje ideje razvoja kulture i umjetnosti u postkapitalističkom svijetu, ali prvenstveno značajno ubrzati izgradnju prvog, futurističkog Podzemnog grada na svijetu, čime bi se (barem) na toposu Istre, a vjerujemo i mnogo šire, afirmirao temeljni koncept L.A.E.-a: Utopija=Stvarnost, tj. stvaranje Novog Boljeg Postkapitalističkog Svijeta vođenog heterotopijskim načelima, koji je sasvim moguć i ostvariv.
(Sanja Švrljuga & Dean Zahtila, L.A.E. XXI, 2014./2015.).

1. BIJENALE INDUSTRIJE I UMJETNOSTI

U vremenu sve veće humanizacije stroja i, obrnuto proporcionalno, dehumanizacije ljudskog bića (“Čovjek kao stroj, stroj kao čovjek” op.a.) – nakon što je još industrijska revolucija 19. stoljeća “prikovala” radnika uz proizvodnu traku i time započela sa simbiotskom implementacijom čovjeka i stroja – ovaj, prvi po redu, Bijenale Industrije i Umjetnosti iznalazi vlastiti smisao upravo u kritičkom odmaku spram pokušaja “industrijalizacije Kulture”, “pogonizacije” umjetnosti te svođenja umjetnika na operatera u konglomeratu “Kreativne Industrije”. Sama je manifestacija usko vezana uz industrijski topos bivšeg labinskog rudnika – Kove, kojega umjetnički kolektiv “Labin art Express XXI” već gotovo četvrt stoljeća pokušava “iskupiti” od distopijske prošlosti “kulturizirajući” njegovu ostavštinu nakon što je lišena “gramatike uporabnosti” pogona za eksploataciju ugljena, transmutirajući je umjetničkim promišljanjem u estetsku činjenicu i platformu za realizaciju “utopijske” ideje budućeg Podzemnog Grada 21. stoljeća.

PROČITAJTE VIŠE...

Sam naziv Bijenala; Utopija = Stvarnost! naglašava da za umjetnost ne postoje neostvarive ideje kao ni “nemoguće misije”, budući da sama evolucija podrazumijeva postvarenje onoga što je jednom egzistiralo isključivo na idejnoj ravni, ili riječima modernog austrijskog filozofa Ludwig Wittgensteina;” Danas nelogično razmišljanje postati će kognitivnom paradigmom nekog budućeg realiteta”. Nadalje, kroz antinomiju pitanja čovjeka kao stroja i vice versa, ovim se Bijenalom postavlja pitanje autentičnosti i neponovljivosti ljudskog čina – što je kao koncept slavljeno upravo kroz umjetničko stvaranje – te posjedovanje intelektualnog i emocionalnog sklopa kao izvorno ljudskih karakteristika, koje su kibernetički strojevi “mislećom” operativnošću i mogućnostima memorije davno doveli u pitanje, a i ovisnost, dok se odnedavno izvode eksperimenti koji ciljaju na implementaciju emocija u strojeve/androide koji bi u budućnosti bolje i postojanije nego ljudi izražavali definiciju humanosti. Na kraju, pojam industrije podrazumijeva unificiranu proizvodnju, multiplikaciju, određenog uporabnog predmeta/proizvoda. Budući da se umjetnici danas “brandiraju”, a ta multiplikacija vlastitog estetskog i osobnog koda postaje nepisanim zakonom kojega je impostirala struktura prezentacije umjetnosti (galerije, muzeji, kritičari…) inzistirajući na prepoznatljivosti i “pročišćenosti” idioma, ovim se Bijenalom pokušavaju istražiti međusobni utjecaji, interakcije, sve eklatantnije aporije, pa i kolizije umjetničkog i industrijskog diskursa. Ovom tripartitnom kontekstualizacijom Bijenala Industrije i Umjetnosti, za kojega se nadamo da će prerasti u trajnu manifestaciju čvrstih financijskih temelja, Labin Art Express XXI nastoji ustanoviti “podzemnu” Agoru kao “horizont događaja na obodu crne rupe” bivše Kove, čiji bi se nastavak trebao održati 150 metara ispod zemlje, u Osmom Horizontu budućeg Podzemnog Grada Kulture, koji na svoju inauguraciju čeka od 1991 godine i nadamo se da će ju dočekati 2021.
SRETNO!

Damir Stojnić, umjetnički voditelj Bijenala